Kom med ud i Naturen

og bliv beriget med nye indsigter

 – Når vi bliver inspireret til nye muligheder opstår nye tanker, tanker som kreerer handlinger, og handlinger som derefter bliver til det levede liv.

 Inspiration- og undervisnings platformen på stedet er naturens unikke rum, desforuden er der tilknyttet nyindrettet mødelokale med panorama vinduer ud til den smukkeste natur samt ikke at forglemme 3 forskellige bålsteder, hvoraf de 2 ligger i nær tilknytning til bålhytte på 20 m2.

Her er således alle muligheder for at tilegne sig nye kompetencer, muligheder samt erfaringer, hvilket foregår i smukt samspil med fuglefløjt og naturens lyde.

Visionen bag

Powerful by Nature

 Visionen med Powerful by Nature er at skabe det inspirations sted, hvor der gennem nye indsigter og opdagelser kan skabe rum til at forblive eller udvikle endnu mere af alt det, vi allerede indeholder. Det som endnu ikke har fået lov til at blomstre eller som har brug for at blive vedligeholdt.

At blive inspireret betyder nye muligheder, en påvirkning som sætter gang i at skabe noget, enten intellektuelt eller kunstnerisk, det som giver nye indsigter til nye handlinger, handlinger der bliver til det nulevende liv.

Hvorfor Naturen som udgangspunkt?

I en travl hverdag hvor vi hele tiden skal forholde os til valg, problemstillinger og analysering, levnes der ikke meget plads til nye input eller opladning. Vi er omgivet af de samme rum, den samme luft, ja, sågar sætter vi os hyppigt på de samme pladser.

Naturen er derimod stedet hvor alt sættes fri, der hvor den kreative del af hjernen får frit spil, der hvor den skaber et energifyldt frirum til at tænke nyt og innovativ, her er intet statisk, men hele tiden foranderligt. Naturen skaber således plads til nye tanker, muligheder og vaner der beriger krop og sjæl til at leve et autentisk liv, med endnu mere glæde og kærlighed til at dele ud af til os selv, og dermed til andre.