Parforhold

”Brug af natur og grønne områder bidrager til forbedret sundhed. Og brug af natur og grønne områder må betragtes som en sundhedsfremmende faktor”

(Statens Institut for Folkesundhed i rapporten ”naturen er sund for os”)

At bruge naturen til ligeledes at optimere sit parforhold, er en unik måde til at lade følelserne få den plads det kræver uden det tager magten fra en.

Her er der plads til taletid uden det bliver akavet, kroppen er i bevægelse, den bliver afstemt samtidig med det fysiske sprog.

Styrk dig selv

og din partner

Parforhold

Bliv din egen bedste partner, og få dermed også et bedre parforhold. Lær dine handlemønstre at kende og hvorfor du gør som du gør.  Bliv klogere på kommunikationen og dialogen, opnå forståelse for hinandens forskelligheder og ligheder, gensidighed i stedet for konflikter. Opnå samhørighed  og hold den fælles kærlighed i live – gennem bevidsthed om din egne ønsker, mål og drømme.

Sådan gør vi:

  • Walk and talks.
  • Hjemmeøvelser
  • Fokus på fællesskab, styrker og samlet mål
  • Læring talens kunst så begge parter lytter
  • Afstemning af forventning og realitet
  • Anvendelse af forsknings baseret profileringtest
  • Hvilke skygger og overbevisninger er på spil.
  • Naturen til coaching, både individuelt og par

Tilmeld dig til nyhedsbrevet